W sprawie:
uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesznie

Data uchwały:
2014-12-30

Numer uchwały:
II/27/2014

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2014-12-30