W sprawie:
uchwalenia Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2016 rok

Data uchwały:
2015-10-30

Numer uchwały:
IX/81/2015

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2015-10-30