W sprawie:
zmieniająca uchwałę nr XIII/123/2016 w sprawie realizacji projektu w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9iv Ułatwiania dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w inter

Data uchwały:
2017-01-24

Numer uchwały:
XXV/194/2017

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2017-01-24