W sprawie:
rozpatrzenia ofert i przyznania dotacji na zadania zgłoszone w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim na 2017 rok.

Data uchwały:
2017-02-15

Numer uchwały:
201/2017

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2017-02-15