W sprawie:
przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2016 roku

Data uchwały:
2017-02-23

Numer uchwały:
XXVI/205/2017

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2017-02-23