W sprawie:
przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Leszczyńskiego za 2016 rok

Data uchwały:
2017-05-30

Numer uchwały:
XXIX/218/2017

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2017-05-30