W sprawie:
zaliczenia po utracie kategorii drogi gminnej nr 712638P odcinka tej drogi (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3903P - granica powiatu leszczyńskiego) i zaliczenia go do kategorii drogi powiatowej nr 3903P

Data uchwały:
2017-09-28

Numer uchwały:
XXXIII/240/2017

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2017-09-28