W sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

Data uchwały:
2017-10-31

Numer uchwały:
253/17

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2017-10-31