W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finsnsowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2017-2021

Data uchwały:
2017-10-26

Numer uchwały:
XXXIV/251/2017

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2017-10-26