Opłata skarbowa:
Opłata za wydanie zaświadczenia  – 17,00 zł
płatne na rachunek Urzędu Miasta Leszna
PKO BP S.A. I/O Leszno 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513