W sprawie:
zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, ze sfery działalności pożytku publicznego

Data uchwały:
2017-11-15

Numer uchwały:
260/2017

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2017-11-15