W sprawie:
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. w powiecie leszczyńskim

Data uchwały:
2017-11-24

Numer uchwały:
261/2017

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2017-11-24