W sprawie:
rozpatrzenia ofert i przyznania dotacji na zadania zgłoszone w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim na 2018 rok

Data uchwały:
2018-07-04

Numer uchwały:
325/2018

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2018-07-04