W sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powerzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w powiecie leszczyńskim w 2019 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Data uchwały:
2018-10-11

Numer uchwały:
350/2018

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2018-10-12