W sprawie:
odstąpienia od rozstrzygnięcia w całości otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia w powiecie leszczyńskim w 2019 r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego

Data uchwały:
2018-10-30

Numer uchwały:
362/2018

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2018-10-30