Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.