W sprawie:
zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych, ze sfery działalności pożytku publicznego.

Data uchwały:
2018-12-05

Numer uchwały:
4/2018

Podjęta przez:
Zarząd powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2018-12-05