W sprawie:
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Leszczyńskiego na okres dwóch lat

Data uchwały:
2018-12-05

Numer uchwały:
8/2018

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2018-12-05