W sprawie:
uchwalenia Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2020 rok.

Data uchwały:
2019-09-26

Numer uchwały:
XV/88/2019

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2019-09-26