Brak miejsca na pieczątkę z przeglądu technicznego w dowodzie rejestracyjnym

Wymagane dokumenty
Do wniosku załącz następujące dokumenty:
•dowód rejestracyjny;
•karta pojazdu jeśli była wydana;
•zaświadczenie od diagnosty z ważnym badaniem technicznym, jeśli w dowodzie rejestracyjnym upłynął termin badania technicznego;
•w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS - może być wydruk ze strony internetowej;
•aktualne ubezpieczenie OC.
Pamiętaj, że wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa.
Gdy załatwiasz sprawę za kogoś, przynieś pełnomocnictwa od wszystkich właścicieli.
Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.

Opłaty
Wysokość opłat:
•72,50 zł gdy upłynął termin przeglądu w dowodzie rejestracyjnym i masz zaświadczenie ze stacji diagnostycznej z nowym przeglądem;
•17 zł pełnomocnictwo od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Podstawa prawna
•ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy
Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.