Dopisanie współwłaściciela do pojazdu

Wymagane dokumenty
Aby to zrobić wypełnij oświadczenie,
Do oświadczenia załącz następujące dokumenty:
• dowód rejestracyjny;
• karta pojazdu jeśli była wydana;
• umowę darowizny między stronami;
• w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS - może być wydruk ze strony internetowej;
• w przypadku dopisania banku potrzebna jest umowa przewłaszczenia oraz  KRS banku
• aktualne ubezpieczenie OC;       
Pamiętaj, że wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa.
Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.

Opłaty
Dokonanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym jest płatne.
W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę.

Wysokość opłat:
Dopisanie współwłaściciela – 10 zł.
Pełnomocnictwo - 17 zł od każdej osoby za którą załatwiasz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy
Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.