Odbiór nowego dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu

Wymagane dokumenty
Zabierz ze sobą:
• pozwolenie czasowe lub stary dowód rejestracyjny;
• kartę pojazdu jeśli była wydana
• aktualne ubezpieczenie OC;
• w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS - może być wydruk ze strony internetowej;
             
Pamiętaj, w dniu odbioru dowodu rejestracyjnego pojazd musi mieć ważne badanie techniczne.

Pamiętaj, że wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa.
Jeżeli przy składaniu wniosku dołączyłeś pełnomocnictwo  i jest wciąż ważne, nie musisz go przynosić ponownie.

"Na podstawie art. 33 § 4. w sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony".

Opłaty
Odbiór dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu jest bezpłatny.
         
W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę.
          
Wysokość opłat:
17 zł pełnomocnictwo od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy
Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.