Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Wymagane dokumenty
Do wniosku załącz następujące dokumenty:
• dowód rejestracyjny jeśli dowód został zatrzymany elektronicznie;
• pokwitowanie z policji
• aktualne ubezpieczenie OC;
• w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS - może być wydruk ze strony internetowej;
             
Pamiętaj, w dniu odbioru dowodu rejestracyjnego pojazd musi mieć ważne badanie techniczne.
Pamiętaj, że wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa.

Opłaty
Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego jest bezpłatny.
         
W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę.
          
Wysokość opłat:
17 zł pełnomocnictwo od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy
Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.