Rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu

Wymagane dokumenty
Do wniosku załącz następujące dokumenty:
• wszystkie dokumenty potwierdzające, że jesteś właścicielem pojazdu (np. zagraniczna umowa sprzedaży, faktura VAT, rachunek);
• dowód rejestracyjny;
• kartę pojazdu,
• tablice rejestracyjne.
Pamiętaj, że wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa.

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.

Opłaty
Wysokość opłat:
• samochody, autobusy, ciągniki samochodowe – 160 zł;
• motocykle i quady – 120 zł;
• przyczepy i naczepy, ciągniki rolnicze - 120 zł;
• motorowery - 110 zł;
• zmiana właściciela (dla tablic PLE) – 80 zł
• zmiana właściciela (pozostawienie tablic) - 66,50 zł
pełnomocnictwo - 17 zł od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy
Jeżeli odmówimy Ci rejestracji pojazdu możesz odwołać się do samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.