Rejestracja nowego pojazdu (z salonu)

Wymagane dokumenty
Do wniosku załącz następujące dokumenty:
• dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem pojazdu (faktura VAT);
• świadectwo zgodności WE wraz z "oświadczeniem o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji pojazdu i ewidencji pojazdów";
• potwierdzenie zapłaty akcyzy w przypadku pojazdu wyprodukowanego w Unii Europejskiej.
Może to być np. wydruk ze strony e-ZEFIR lub oświadczenie salonu sprzedaży o posiadaniu dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy;
Uwaga! Akcyzie podlegają samochody osobowe i czterokołowe np. quad;
• dokument potwierdzający odprawę celną lub informacja o numerze, miejscu i dacie odprawy celnej dla pojazdu wyprodukowanego spoza Unii Europejskiej. Wystarczy, że takie informacje znajdą się na fakturze sprzedaży;
• karta pojazdu, (karty pojazdu nie mają motorowery, przyczepy, naczepy);
• w przypadku, kiedy kupiłeś pojazd na firmę przynieś KRS lub zaświadczenie z CEiDG - może być wydruk ze strony internetowej;
Pamiętaj, że wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa.
Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.

Opłaty - Wysokość opłat:
• samochody, autobusy, ciągniki samochodowe - 160 zł;
• przyczepy i naczepy, ciągniki rolnicze, motocykle i quady - 120 zł;
• motorowery - 110 zł;
• 17 zł pełnomocnictwo od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy
Jeżeli odmówimy Ci rejestracji pojazdu możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.