Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Wymagane dokumenty
Do wniosku załącz następujące dokumenty:
• wszystkie dokumenty potwierdzające, że jesteś właścicielem pojazdu (np. zagraniczna umowa sprzedaży, faktura VAT, rachunek);
Uwaga! Jeśli zakupiłeś pojazd sprowadzony w Unii Europejskiej po 31.12.2019r. pamiętaj, że sprzedawca w dowodzie własności musi podać datę sprowadzenia pojazdu do Polski (dzień, miesiąc rok) lub złożyć stosowne oświadczenie.
• potwierdzenie zapłaty akcyzy w przypadku pojazdu zakupionego w Unii Europejskiej - wydruk ze strony e-ZEFIR.
Uwaga! Akcyzie podlegają samochody osobowe i czterokołowe np. quad;
• dokument potwierdzający odprawę celną lub informacja o numerze, miejscu i dacie odprawy celnej dla pojazdu zakupionego spoza Unii Europejskiej. Wystarczy, że takie informacje znajdą się na fakturze sprzedaży wystawionej przez przedsiębiorcę zajmującego się handlem pojazdami;
• zagraniczny dowód rejestracyjny - jeżeli składa się z wielu części przynieś je wszystkie + tłumaczenie;
• zagraniczne tablice rejestracyjne - jeśli nie masz tablic wystarczy oświadczenie  o ich braku;
• zaświadczenie z ważnym badaniem technicznym. Po zaświadczenie jedź do stacji diagnostycznej. Diagnosta zrobi przegląd i określi parametry techniczne pojazdu;
• w przypadku, kiedy kupiłeś pojazd na firmę przynieś KRS lub zaświadczenie z CEiDG - może być wydruk ze strony internetowej;
Pamiętaj, że wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa.

Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale. Dokumenty w języku obcym musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły.

Opłaty
Wysokość opłat:
• samochody, autobusy, ciągniki samochodowe - 160 zł;
• motocykle i quady - 120 zł;
• przyczepy i naczepy, ciągniki rolnicze - 120 zł;
• motorowery - 110 zł;
pełnomocnictwo - 17 zł od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy
Jeżeli odmówimy Ci rejestracji pojazdu możesz odwołać się do samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.