Wtórnik tablic rejestracyjnych

Wymagane dokumenty
Jeśli tablice rejestracyjne zniszczyły się, zostały zgubione lub skradzione możesz wyrobić wtórnik w urzędzie zachowując ten sam numer rejestracyjny.
Uwaga!
W związku z wprowadzeniem nowych przepisów z zakresu rejestracji pojazdów, od 1.06.2018r. obowiązuje nowy wzór tablic rejestracyjnych - zmianie uległa wielkość czcionki. Jeżeli tablica rejestracyjna, którą utraciłeś lub została zniszczona wydana była przed tą datą, wówczas zobowiązany jesteś do wyrobienia wtórnika dwóch tablic (zgodnych z obowiązującymi przepisami).
Uwaga! Wtórnik tablic rejestracyjnych dotyczy pojazdów posiadających białe tablice rejestracyjne.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:
• dowód rejestracyjny;
• oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży tablic rejestracyjnych.
• w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS - może być wydruk ze strony internetowej;
• dowód opłaty;
• aktualne ubezpieczenie OC.
Pamiętaj, że wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa.
Jeśli chcesz tablice rejestracyjne z nowymi numerami, zabierz ze sobą dodatkowo:
• kartę pojazdu;
• tablice rejestracyjne;
• zaświadczenie z Policji w przypadku kradzieży tablic;
• pełnomocnictwo od wszystkich właścicieli.

Opłaty
Wysokość opłat:
Jeśli masz tablice rejestracyjne ze starymi oznaczeniami (czarne tablice lub białe z flagą Polski):
• gdy posiadasz czarne tablice rejestracyjne, należy pojazd przerejestrować na nowe oznaczenia, a opłaty wyniosą Cię tak jak w przypadku przerejestrowania – 160,00zł;
• 92,50 zł - wtórnik dwóch tablic rejestracyjnych lub w przypadku utraty jednej tablicy z flagą Polski (muszą być zamówione obie tablice rejestracyjne);
• 52,50 zł - wtórnik jednej tablicy rejestracyjnej - nie dotyczy tablic rejestracyjnych ze starymi oznaczeniami (czarne tablice rejestracyjne lub białe tablice z flagą Polski;
• 17 zł - pełnomocnictwo od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy
Nie występuje.