Wydanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony wniosek o wydanie zgody (decyzji) na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej.
2. Zaświadczenie ze stacji diagnostycznej.

Pamiętaj, że wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa.

Opłaty
• 10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji
• 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy
Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.