Wpisanie w dowód rejestracyjny hak, gaz

Wymagane dokumenty
Aby to zrobić wypełnij oświadczenie,
Do oświadczenia załącz następujące dokumenty:
• dowód rejestracyjny;
• karta pojazdu jeśli była wydana;
• w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS - może być wydruk ze strony internetowej;
• aktualne ubezpieczenie OC;       
oraz:
w przypadku wpisu hak, vat, L, taxi, pit, cit;
• dodatkowe badanie techniczne, potwierdzające, że pojazd spełnia wymagania dotyczące wpisu;
w przypadku wpisu gazu:
• faktura za montaż instalacji gazowej;
• wyciąg ze świadectwa homologacji  sposobu montażu instalacji gazowej.
Pamiętaj, że wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa.
Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.
Wpisanie w dowodzie rejestracyjnym: taxi, L lub gaz skróci termin badania technicznego do 1 roku.

Opłaty
Dokonanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym jest bezpłatne. W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę.

Wysokość opłat:
Pełnomocnictwo - 17 zł od każdej osoby za którą załatwiasz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy
Nie występuje.