Wtórnik dowodu rejestracyjnego

Wymagane dokumenty
Uwaga! Wtórnik dowodu rejestracyjnego/karty pojazdu może otrzymać osoba na którą pojazd jest zarejestrowany.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:
• zniszczony dowód rejestracyjny lub zniszczoną kartę pojazdu - jeżeli ubiegasz się o wtórnik z powodu zniszczenia;
• kartę pojazdu - jeżeli ubiegasz się o wtórnik dowodu rejestracyjnego;
• zaświadczenie z ważnym badaniem technicznym - w przypadku wtórnika dowodu rejestracyjnego;
• w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS - może być wydruk ze strony internetowej;
• dowód opłaty za wtórnik dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu;
• aktualne ubezpieczenie OC.
Pamiętaj, że wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa.
Gdy załatwiasz sprawę za kogoś, przynieś pełnomocnictwa od wszystkich właścicieli.
Pamiętaj, że dokumenty muszą być w oryginale.

Opłaty
Za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego musisz wnieść opłatę.
Wysokość opłat:
• 72,50 zł - wtórnik  dowodu rejestracyjnego;
• pełnomocnictwo 17 zł od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy
Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.