Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży

Wymagane dokumenty
Aby wyrejestrować pojazd wypełnij wniosek, następnie wydrukuj go i podpisz.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:
• dowód rejestracyjny;
• karta pojazdu jeśli była wydana;
• w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przynieś KRS - może być wydruk ze strony internetowej;
oraz w przypadku:
kradzieży
• pismo z policji o zgłoszeniu kradzieży/ umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży;
• oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o kradzieży pojazdu.
złomowania
• zaświadczenie o demontażu pojazdu wystawione przez firmę zajmującą się złomowaniem pojazdów;
• tablice rejestracyjne.
wywozu za granicę
• dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą.
zniszczenia  pojazdu za granicą
• dokument potwierdzający zniszczenie pojazdu za granicą (Pamiętaj, że dokumenty w języku obcym musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły).
trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu
• dokument potwierdzający ten fakt wraz z opłatą na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.
Pamiętaj, że wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa.

Opłaty
Za wyrejestrowanie pojazdu musisz wnieść opłatę.
Wysokość opłat:
• wyrejestrowanie pojazdu - 10 zł;
• pełnomocnictwo - 17 zł  od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy
Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.