Zagubienie/ utrata/ kradzież/zniszczenie prawa jazdy

Wymagane dokumenty
Wniosek składa się do urzędu odpowiedniego dla Twojego miejsca zamieszkania.
Do wniosku załącz następujące dokumenty:
• kolorowe i aktualne zdjęcie o wym. 3,5 x 4,5 cm ( jak do dowodu osobistego i paszportu);
• dowód osobisty lub paszport (do wglądu), jeśli nie posiadasz to uzyskaj zaświadczenie o utracie dokumentu, złóż wniosek o nowy dowód osobisty i zabierz ze sobą potwierdzenie;
• oświadczenie do wypisania przy okienku;
• dowód opłaty.

Opłaty
Opłata za wymianę prawa jazdy wynosi 100,00 zł

Ważne
Odbiór wtórnika prawa jazdy z dowodem osobistym lub paszportem.

Podstawa prawna
• ustawa z dnia 05.01.2011 r. - o kierujących pojazdami, wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wydanie zatrzymanego prawa możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.