W sprawie:
zaopiniowania zaliczenia dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 5207/4 i 355 w obrębie Długie Stare do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

Data uchwały:
2020-04-10

Numer uchwały:
137/2020

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2020-04-10