W sprawie:
wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Leszczyński do realizacji projektu pn. „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społecznie Podział

Data uchwały:
2020-10-16

Numer uchwały:
180/2020

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2020-10-16