W sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu

Data uchwały:
2020-10-27

Numer uchwały:
183/2020

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2020-10-27