W sprawie:
przyjęcia sprawozdania z dzaiłalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 roku.

Data uchwały:
2021-02-26

Numer uchwały:
XXXIII/203/2021

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2021-02-26