W sprawie:
określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

Data uchwały:
2021-02-26

Numer uchwały:
XXXIII/207/2021

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2021-02-26