W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy skontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Lesznie:

-  telefonicznie - 65 529 68 01 - w poniedziałki w godz. 8:00 - 16:00 oraz od wtorku  do piątku w godz. 7:00 - 15:00 ;

- za pośrednictwem skrzynki e-mail na adres: starostwo@powiat-leszczynski.pl ;

- przez stronę www:   https://np.ms.gov.pl

 

LOKALIZACJA I HARMONOGRAM PRACY

PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

NA TERENIE POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2021 r.

 

PUNKT NR 1 - PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

obsługiwany przez radców prawnych oraz adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu:

L.p.

 

 

Gmina

 

Lokalizacja

 

Harmonogram pracy

 

1.

ŚWIĘCIECHOWA

budynek Urzędu Gminy

ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa

poniedziałek

godz. 08:00 - 12:00

2.

RYDZYNA

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy

Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

wtorek

godz. 12:00 - 16:00

3.

WIJEWO

budynek Gminnej Biblioteki Publicznej ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo
Informujemy, że w dniach 10 i 24 stycznia br. poradnictwo prawne w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Wijewie będzie zamknięte z uwagi na niewyznaczenie przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu adwokata do obsługi interesantów.

środa

godz. 12:00 - 16:00

 

4.

OSIECZNA

budynek Urzędu Gminy
ul. Powstańców Wielkopolskich 6,

64-113 Osieczna

czwartek

godz. 8:00 - 12.00

5.

KRZEMIENIEWO

budynek Urzędu Gminy

Ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo

piątek

godz.12:00 - 16:00

 

PUNKT NR 2 – PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

powierzony do prowadzenia przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą ul. Stefana Batorego 8, 56-200 Góra:

 

L.p.

 

 

Gmina

 

Lokalizacja

 

Harmonogram pracy

 

1.

WŁOSZAKOWICE

budynek Urzędu Gminy

ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice

Poniedziałek

godz. 12:00 - 16:00

wtorek

godz. 08:00- 12:00

2.

 

KRZEMIENIEWO

budynek Urzędu Gminy

ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo

środa

godz. 08:00 - 12:00

3.

 

LIPNO

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

ul. Powstańców Wielkopolskich 7 , 64-111 Lipno

czwartek

godz. 14:00 - 18:00

piątek

godz. 11:00- 15:00