W sprawie:
przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego

Data uchwały:
2021-06-24

Numer uchwały:
XXXVIII/219/2021

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2021-06-24