W sprawie:
zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego

Data uchwały:
2021-09-29

Numer uchwały:
277/2021

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2021-09-29