W sprawie:
przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2022 rok”

Data uchwały:
2021-10-13

Numer uchwały:
281/2021

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2021-10-13