W sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu leszczyńsk

Data uchwały:
2021-10-19

Numer uchwały:
286/2021

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2021-10-19