Ogłoszenie Starosty Leszczyńskiego o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe na nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany, oznaczonej jako: działka nr 219, obręb Wojnowice, gmina Osieczna