zgłoszenia i numer sprawy

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora
                                                                                                                                             

Adres lub miejsce inwestycji

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

Informacja o braku sprzeciwu

AB.6743.2.1.2022

03.01.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.

Wilkowice, dz. nr 515/42, 515/47, 515/52

Sieć gazowa średniego ciśnienia PE dn 63

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.2.2022

03.01.2022

GĄD Jacek

Włoszakowice, dz. nr 134/1, 134/11

 Sieć wod - kan (kategoria XXVI)

 

 

AB.6743.2.3.2022

04.01.2022

FRĄCKOWIAK Jerzy

Nowa Wieś, dz. nr 374/1

 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 3
w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym (kategoria XIII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.4.2022

05.01.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Miastko, dz. nr 140, 71/37, 71/38, 71/29

 Sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV -kablowa dla zasilania domku rekreacyjnego z dwoma lokalami mieszkalnymi

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.5.2022

10.01.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 518, 581/10, 581/13, 581/15, 581/16, 581/19, 582/1, 582/3

Linia kablowa nn wraz z szafką kablową oraz złączem kablowym 0,4 kV (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.6.2022

11.01.2022

KACZMAREK Norbert

Garzyn, dz. nr 66/15

 Montaż wewnętrznej instalacji gazowej   dla zasilania kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.7.2022

13.01.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Długie Stare, dz. nr 331, 310/4, 310/7, 152, 302

Linia kablowa elektroenergetyczna nn wraz z dwoma szafkami SK4 oraz złączem kablowo - pomiarowym ZK1x-1P (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.8.2022

20.01.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Smyczyna, dz. nr 388/41, 388/42, 388/46, 459, 58/3

 Elektroenergetyczna sieć kablowa  0,4 kV  z szafką kablową SK- 4 oraz złacza kablowo - pomiarowe ZK1x-1P i ZK2x-2P

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.9.2022

24.01.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Jezierzyce Kościelne, dz. nr 152/1 - 152/4, 152/6 - 152/13, 152/15 - 152/18, 155, 421, 147/23, 104, 151/8, 151/7, 152/4, 152/14

Linia kablowa energetyczna  0,4 kV, montaż szafek kablowych SK- 4 oraz złacz kablowo - pomiarowych ZK1x-1P

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.10.2022

25.01.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Święciechowa, dz. 1027/13, 1132/1,1132/3, 1132/7, 1135/6

 Linia kablowa nn wraz z szafką kablową oraz złączami kablowymi 0,4 kV

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.11.2022

25.01.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Święciechowa, dz. 321/2, 1027/13, 1135/6, 1135/34, 1135/35, 1137/2

  Linia kablowa nn wraz z szafką kablową oraz złączami kablowymi 0,4 kV

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.12.2022

27.01.2022

KOZŁOWSKI Krzysztof

Święciechowa, dz. 1573

Montaż wewnętrznej instalacji gazowej   wraz z odcinkiem w gruncie

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.13.2022

28.01.2022

HOME4U   Sp. z o.o.

Nowa Wieś, dz. 90/41, 90/42, 90/43

 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej   w zespole budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.14.2022

31.01.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. nr 476/4, 476/7, 476/8, 476/9, 476/10, 476/11, 476/12, 476/13, 476/19, 476/23

Sieć kablowa nn 0,4 kV, linia kablowa z szafkami kablowo - pomiarowymi i złączami kablowo - pomiarowymi 

(kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 18.02.2022r.

Uzupełnienie z dnia 14.03.2022r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.15.2022

31.01.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Mórkowo, dz. 261/2, 274/1, 274/2, 274/5, 287/4, 288, 296/5, 297/4, 297/5

 Sieć kablowa nn 0,4 kV, linia kablowa wraz  z szafką kablową  i złączem kablowo - pomiarowym 

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.16.2022

02.02.2022

KAMINIARZ Paulina

Strzyżewice, dz. 242/6

Montaż wewnętrznej instalacji gazowej   dla zasilania kotła gazowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.17.2022

04.02.2022

JANUSZKIEWICZ Maciej

Święciechowa, dz. 230/10

Montaż wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.18.2022

08.02.2022

DARDAS Katarzyna

Włoszakowice, dz. 591/7

 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.19.2022

08.02.2022

SZADY Barbara i Łukasz

Wilkowice, dz. 761/7

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz budynek gospodarczy (kategoria  I/II)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.20.2022

10.02.2022

PAUL Adrianna

Włoszakowice, dz. 167/44

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

sprzeciw

 

AB.6743.2.21.2022

11.02.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wijewo, dz. 860/4, 1007/2

 Sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV - kablowa dla zasilania 3 budynków mieszkalnych

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.22.2022

11.02.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.

Dąbcze, dz. 100/2, 85/13, 110/2, 110/11

 Sieć gazowa średniego ciśnienia PE De 63

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.23.2022

11.02.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.

Nowa Wieś, dz. 190/1, 160/10, 159/12

 Sieć gazowa średniego ciśnienia PE De 63

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.24.2022

14.02.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wijewo, dz. 778/26, 778/24, 777/5, 776/13, 776/1, 775/1, 775/3

 Sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV - kablowa dla zasilania domku letniskowego

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.25.2022

14.02.2022

KISTELA Elżbieta

Święciechowa, dz. 1481

 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.26.2022

14.02.2022

GMINA RYDZYNA

Rydzyna, dz. 75/3

 Kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV wraz z przyłączem energetycznym  SN-15 kV

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.27.2022

16.02.2022

KONIECZNA Ewelina Maria

Święciechowa, dz. 507/3

 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.28.2022

16.02.2022

KURPISZ Sabina

Włoszakowice, dz. 82/7

 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.29.2022

16.02.2022

MAJER Magdalena i Damian

Krzycko Wielkie, dz. 401/1

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.30.2022

17.02.2022

DANIELCZAK Maria i Krzysztof

Kociugi, dz. 149

Montaż wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.31.2022

18.02.2022

KACZMAREK Wiktor

Święciechowa, dz. 152

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

umorzenie

 

AB.6743.2.32.2022

21.02.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Nowa Wieś, dz. 90/24, 90/29 - 90/32, 90/45, 90/46, 90/47 - 90/61, 90/40, 90/27, 90/28

 Elektroenergetyczna sieć kablowa  0,4 kV, linia kablowa  0,4 kVz szafkami kablowymi SK-4 oraz złączami kablowo - pomiarowymi ZK2x - 2P 

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.33.2022

22.02.2022

ŁOMIŃSKI Jacek

Święciechowa, dz. 1490

 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.34.2022

22.02.2022

KOZłOWSKI Rafał

Święciechowa, dz. 1254

 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.35.2022

23.02.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Grotniki, dz. 384/28, 438, 456/1, 1005

Linia kablowa  nn 0,4 kV oraz złącze kablowo - pomiarowe

(kategoria XXVI)

sprzeciw

 

AB.6743.2.36.2022

02.03.2022

TOMASZEWSKA Paulina

Kłoda, dz. 828/2

 Montaż  wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.37.2022

02.03.2022

REPUTAŁA Maciej

Wilkowice, dz. 450/6

 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.38.2022

08.03.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Jezierzyce Kościelne, dz. 120/8, 143/4, 143/6, 143/7, 145

 Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.39.2022

09.03.2022

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

Włoszakowice, dz. 171/31

 Montaż  wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

 (kategoria  XIII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.40.2022

09.03.2022

FREE WAY MAGDALENA GRYSZKA

Wilkowice, dz. 164/1, 148/2, 165/9, 166/9, 169/5

 Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.41.2022

11.03.2022

LICHA Zuzanna  i  LAUBACH Hubert

Wilkowice, dz. 393/65

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz szczelny zbiornik bezodpływowy(kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.42.2022

18.03.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Dąbcze, dz. 393/3, 393/1, 473/4, 386/2, 391/1, 391/14, 391/28 - 391/42

 Złącza kablowe, szafka kablowa SK, linia kablowa  nn 0,4 kV

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.43.2022

22.03.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Osieczna, dz. 1449/4, 1449/5, 1449/6,1449/7, 1449/8, 1450/15, Łoniewo, dz. 115/6

 Sieć elektroenergetyczna nn - 0,4 kV (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.44.2022

22.03.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.

Włoszakowice, dz. 556/28, 556/22

Sieć gazowa ś/c dn 63PE 100RC SDR11

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.45.2022

23.03.2022

LORYCH  Dorota

Wilkowice, dz. 854/2

 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.46.2022

04.04.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Miastko, dz. 74/30, 74/46, 132, 74/45, 74/41

 Sieć elektroenergetyczna nn - 0,4 kV - kablowa dla zasilania domku rekreacyjnego (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.47.2022

04.04.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wyciążkowo, dz. 133/42, 133/43, 133/45, 133/46, 133/61, 133/101, 133/291

 Sieć elektroenergetyczna nn - 0,4 kV - linia kablowa z szafką kablową i złączami kablowo - pomiarowymi(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.48.2022

04.04.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 94/22, 97/1, 97/2

 Sieć elektroenergetyczna nn - 0,4 kV - linia kablowa ze złączami kablowo - pomiarowymi (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.49.2022

04.04.2022

JUJECZKA Aneta

Robczysko, dz. 81/1

 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej  w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.50.2022

04.04.2022

HAN Ewa

Radomicko, dz. 107/3

 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 (kategoria  I)

sprzeciw

 

AB.6743.2.51.2022

05.04.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wijewo, dz. 775/1, 775/8, 775/10

 Sieć elektroenergetyczna nn - 0,4 kV - kablowa dla zasilania domu jednorodzinnego (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.52.2022

05.04.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Drzeczkowo, dz. 31/8, 32, 33, 35/2, 219, 226

 Sieć elektroenergetyczna nn - 0,4 kV  (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.53.2022

06.04.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Piotrowice, dz. 29/1, 71, 127/23, 127/24, 127/25, 127/41, 143, 208

 Linia kablowa  nn 0,4 kV wraz z szafkami kablowymi oraz złączami kablowo - pomiarowymi

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.54.2022

06.04.2022

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp.z o.o.

Wilkowice, dz. 712/2, 661, 701/4, 701/11

Sieć kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

sprzeciw

 

AB.6743.2.55.2022

08.04.2022

APOLINARSCY Jagoda i Jan

Zbarzewo, dz. 306/10

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.56.2022

11.04.2022

JUCHNIEWICZ Janina i Józef

Osieczna, dz. 1233/7, 1710/3, 1710/7

 Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

umorzenie

 

AB.6743.2.57.2022

11.04.2022

BOROWSKI Marek i Mirosława

Garzyn, dz. 167/26

 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej  o kocioł gazowy w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.58.2022

13.04.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Dąbcze, dz. 52/59, 53/3, 53/4, 53/7, 53/8, 53/9

 Linie kablowe  nn 0,4 kV oraz złącza kablowe

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.59.2022

13.04.2022

KACZMAREK Wiktor

Święciechowa, dz. 152

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.60.2022

21.04.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Święciechowa, dz. 1226/1, 1597, 1621, 1623/2

 Linia kablowa  nn 0,4 kV wraz ze złączem  kablowo - pomiarowym (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.61.2022

25.04.2022

FIGLARZ Jarosław

Krzycko Wielkie, dz. 560/3

Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.62.2022

25.04.2022

DYMITRÓW Andrzej

Wyciążkowo, dz. 81/6

 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.63.2022

25.04.2022

KICKA Zofia i Józef

Lasocice, dz. 520/3

 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w  budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.64.2022

26.04.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Rydzyna, dz. 955, 508/3, 508/4, 508/1, 508/9, 951, 529/2

Linia kablowa  nn 0,4 kV, szafka kablowa SK-4 oraz złącza kablowo - pomiarowe ZK1x- 1P

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.65.2022

27.04.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Długie Stare, dz. 167, 256, 257/5, 258/11

 Sieć elektroenergetyczna nn - 0,4 kV  (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.66.2022

28.04.2022

RZYSKA Weronika

Włoszakowice, dz. 5009/30

 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.67.2022

29.04.2022

KUPKA Paweł

Garzyn, dz. 308

 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w  lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  (kategoria  XIII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.68.2022

29.04.2022

BARTKOWIAK Przemysław

Piotrowice, dz. 127/95, 127/102

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz  zbiornik bezodpływowy(kategoria  I)

 

 

AB.6743.2.69.2022

05.05.2022

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp.z o.o.

Wilkowice, dz. 836/10, 836/12, 836/16

Sieć wodociągowa z rur PE DN 280

(kategoria XXVI)

 

 

AB.6743.2.70.2022

06.05.2022

GMINA WIJEWO

Zaborówiec dz. 271/43, 271/44, 271/45, 262/45, 294/2, 262/36, 262/39, 295, 1/26, 96/10,

Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową (kategoria XXVI)

sprzeciw

 

AB.6743.2.71.2022

06.05.2022

GMINA WIJEWO

Wijewo, dz. 930/1

Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową (kategoria XXVI)

 

 

AB.6743.2.72.2022

06.05.2022

GMINA WIJEWO

Wijewo, dz. 749/13, 749/14, 749/15

Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową (kategoria XXVI)

 

 

AB.6743.2.73.2022

06.05.2022

GMINA WIJEWO

Wijewo, dz. 876

Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową (kategoria XXVI)

 

 

AB.6743.2.74.2022

06.05.2022

GMINA WIJEWO

Brenno, dz. 295/4, 832

Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową (kategoria XXVI)

umorzenie

 

AB.6743.2.75.2022

06.05.2022

GMINA WIJEWO

Brenno, dz. 461/14, 461/12, 462/29, 462/22, 462/30, 848, 849, 470/7, 851, 782/3

Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową (kategoria XXVI)

 

 

AB.6743.2.76.2022

06.05.2022

GMINA WIJEWO

Wijewo, dz. 938/2

Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową (kategoria XXVI)

 

 

AB.6743.2.77.2022

06.05.2022

GMINA WIJEWO

Wijewo, dz. 965

 Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową (kategoria XXVI)

 

 

AB.6743.2.78.2022

09.05.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Kłoda, dz. 187/64, 187/25, 187/30, 187/63, 187/14, 187/61

Linia kablowa energetyczna 0,4 kV, złącze kablowo - pomiarowe, szafka kablowa SK-4 (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.79.2022

09.05.2022

NARLOCH Zofia i Kazimierz

Przybyszewo, dz. 682, 718/3, 565/15, 297/60, 297/59, 300, 565/22

 Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

 

 

AB.6743.2.80.2022

09.05.2022

SZYMKOWIAK Wojciech

Garzyn, dz. 17/4

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym i instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  (kategoria  I)

 

 

AB.6743.2.81.2022

11.05.2022

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Długie Nowe, dz. 141, 274/16, 274/27, 274/38, 274/44, 160/8, 201, 202/16

Sieć kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

 

 

AB.6743.2.82.2022

11.05.2022

GMINA WIJEWO

Wijewo, dz. 927, 934

 Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową (kategoria XXVI)

 

 

AB.6743.2.83.2022

11.05.2022

GMINA WIJEWO

Brenno, dz. 899/2

 Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową (kategoria XXVI)

 

 

AB.6743.2.84.2022

11.05.2022

GMINA WIJEWO

Brenno, dz. 50/2, 810, 811

 Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z infrastrukturą techniczną drogową (kategoria XXVI)

 

 

AB.6743.2.85.2022

12.05.2022

GMINA WŁOSZAKOWICE

Bukówiec Górny, dz. 501, 503/2

 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  dla budynku sali widowiskowej (kategoria  XV)

 

 

AB.6743.2.86.2022

13.05.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.

Nowa Wieś, dz. 190/1, 166, 164/14, 164/15

Gazociąg śr/c  PE DE63

(kategoria XXVI)

 

 

AB.6743.2.87.2022

13.05.2022

ŚMIGIELSKI Leszek   STAJER Jarosław

Nowa Wieś, dz. 166, 175/3

 Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

sprzeciw

 

AB.6743.2.88.2022

13.05.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Henrykowo, dz. 421/1, 421/2, 421/6, 421/7, 425

 Sieć elektroenergetyczna nn  0,4 kV  (kategoria XXVI)

 

 

AB.6743.2.89.2022

18.05.2022

HAŁUPKA Tadeusz

Włoszakowice, dz. 95/6

 Montaż zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej  w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 (kategoria  I)

 

 

AB.6743.2.90.2022

19.05.2022

Stacja Demontażu Pojazdów ZŁOMUJGRATA.PL

Lasocice, dz. 172,179

 Rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej(kategoria XXVI)

 

 

AB.6743.2.91.2022

20.05.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Osieczna, dz. 1118/1, 1118/5, 1643, 1666

Sieć elektroenergetyczna nn  0,4 kV  (kategoria XXVI)

 

 

AB.6743.2.92.2022

20.05.2022

ENEA Operator Sp. z o.o.

Jezierzyce Kościelne, dz. 118, 144/33, 144/34, 145

Linia kablowa nn - 0,4 kV wraz z szafkami kablowymi oraz złączem kablowo - pomiarowym  (kategoria XXVI)

 

 

AB.6743.2.93.2022

20.05.2022

GMINA OSIECZNA

Kąty, dz. 116, 114/2

 Oświetlenie drogowe

(kategoria XXVI)