W sprawie:
pozbawienia dotychczasowej kategorii części pasa drogowego drogi powiatowej nr 4760P w m. Święciechowa na odcinku od ronda na ul. Leszczyńskiej do ronda na ul. Śmigielskiej

Data uchwały:
2022-05-13

Numer uchwały:
LI/302/2022

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023r.i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.