W sprawie:
sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 3938P

Data uchwały:
2022-05-13

Numer uchwały:
LI/303/2022

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.