W sprawie:
zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego

Data uchwały:
2022-07-26

Numer uchwały:
24/2022

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
Traci moc Zarządzenie nr 22/2019 Starosty Leszczyńskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zaleceń do gminnych zarządzania kryzysowego.