W sprawie:
rozpatrzenia ofert i przyznania dotacji na zadania zgłoszone w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w Powiecie Leszczyńskim w 2022 roku

Data uchwały:
2022-08-31

Numer uchwały:
398/2022

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2022-08-31