W sprawie:
zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego po

Data uchwały:
2022-10-05

Numer uchwały:
412/2022

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2022-10-05