W sprawie:
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu leszczy

Data uchwały:
2022-11-23

Numer uchwały:
428/2022

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Lesycyz}skiego

Uchwała wchodzi w życie:
2022-11-23